O PROJEKTE

Informačný systém EPOZ slúži na evidenciu vykonaných návštev. Je určený pre OZ - obchodných zástupcov, ASM - Area Sales Managerov, management a všetkých, ktorí prichadzajú do priameho styku so zákazníkom.

EPOZ je vytvorený na troch základných úrovniach - Manažment a ekonomické oddelenie, Obchodné oddelenie a Oddelenie servisu, predaja a služieb

MANAŽMENT A EKONOMICKÉ ODDELENIE

Databáza zákazníkov

Prehľad všetkých evidovaných zákazníkov s možnosťou triedenia a filtrovania podľa základných vlastností klienta (zodpovený OZ, mesto, typ klienta) s rýchlym prehľadom o počte, preriodicite a dátumom poslednej návštevy a potenciálom zákazníka

Návštevy

Prehľad všetkých evidovaných návštev podľa mesiacov a dní, tak ako ich zapísali jednotliví OZ. Evidencia ponúka možnosť filtrovania zapísaných návštev podľa OZ a vytvára tak podklady pre možné hodnotenie výkonnosti OZ. Modul poskytuje možnosť čítania zapísaných návštev po dňoch.
Prehľad naplánovaných návštev podľa zákazníkov a miest s účelom návštevy.

Ekonomická agenda

Prehľad financií podľa OZ. Podrobný prehľad čerpania budgetu OZ poskytuje obraz ohľadne čerpania a použitia pridelených finančných prostriedkov.

Kontakty

Výpis evidovaných kontaktých osôb so všetkými podrobnosťami o danej osobe (meno, priezvisko, titul, vzťah ku zákazníkovi - majiteľ, zamestnanec, konateľ ...), telefón, mobil, email, dátum narodenia s možnosťou filtrovania podľa jednotlivých OZ. Systém upozorňuje na počet a osoby, ktoré v danom mesiaci majú sviatok (meniny, narodeniny)

Fórum

Komunikačný kanál medzi jednotlivými užívateľmi EPOZ. Po každom pridaní príspevku systém generuje na evidovanú emailovú adresu správu o pridaní príspevku.

OBCHODNÉ ODDELENIE

Zákazníci

Rýchly prehľad o zákazníkoch podľa OZ. Každý OZ vidí LEN svojich klientov. V tomto module môže zaviesť nového zákazníka.

Zápis návštev

Základný modul aplikácie. V tejto sekcii OZ zapisuje uskutočnené návštevy u klienta, pričom má možnosť zvoliť si dátum návštevy, typ kontaktu (osobne, telefonicky, poznámka), kontaktnú osobu, ohodnotenie návštevy, privátnu poznámku ku návšteve a pridať dôležitosť návštevy výstražným orámovaním.

Evidencia návštev

Rozpis uskutočnených návštev OZ podľa mesiacov a dní až na úroveň obsahu jednotlivých návštev. Tento modul slúži na sebakontrolu zápisu návštev

Plán návštev

Modul umožňuje plánovanie návštev s určením účelu návštevy na jednotlivé dni. Prihlásenému OZ systém umožňuje naplánovať si návštevu na neobmedzený čas dopredu iba pre svojich klientov, pričom na nadchádzajúcu návštevu upozorňuje v informačnej lište navrchu

Karta klienta

Evidencia všetkých informácií, ktoré sa týkajú jednotlivých zákazníkov. Prehľad všetkých uskutočnených návštev u klienta, kontaktných osôb, odovzdaných reklamných predmetov, portfólia dodávateľov, potenciálu a privátnych poznámok ku klientovi.

Ekonomická agenda

Tvorba a evidencia pridelených finačných prostriedkov - budgetu

ODDELENIE SERVISU, PREDAJA A SLUŽIEB

Evidencia akcií

Modul slúži na evidenciu a prehľad odovzdaných reklamných predmetov, účasti na seminároch, zapojenia sa do sezónnych akcií jednotlivých klientov

Rozvozy

Plánovanie a riadenie rozvozov tovaru - tvorba expedičných listov.

Reklamácie

Prehľad a chronológia reklamácií.

Evidencia AUS

Evidencia vykonaných služobných ciest, vedenie STASKY, poznámky o opravách a servisných prehliadkach AUS


Pre skúšobné prihlásenie použite prihlasovacie meno "demo" s prihlasovacím heslom "demo" pre práva s úrovňou obchodného zástupcu a prihlasovacie meno "manazer" s prihlasovacím heslom "manazer" pre práva s úrovňou manažmentu


KONTAKTNÝ FORMULÁR

V prípade, že máte záujem o využívanie Informačného systému EPOZ vyplňte nasledujúci formulár :Polia označené hviezdičkou sú povinné

NEWSLETTER

Pre odber noviniek zadajte Váš email: