Dňa 1.9.2016 prebehla zmena servera pre túto aplikáciu. V prípade akýchkoľvek chýb ma kontaktujte. (jz)

MANAŽMENT A EKONOMICKÉ ODDELENIE

Databáza zákazníkov

Návštevy

Ekonomická agenda

Kontakty

Fórum

Saldokonto
OBCHODNÉ ODDELENIE

Zákazníci

Zápis návštev

Evidencia návštev

Plán návštev

Karta klienta

Finančná hotovosť
ODDELENIE SERVISU, PREDAJA A SLUŽIEB

Podpora predaja

Predaje

Rozvozy

Reklamácie

Evidencia AUS

Fakturácia